ကဆုုန္လျပည့္ေန႔ ကုုသိုုလ္ယူပြဲ
May
10
6:00pm 6:00pm

ကဆုုန္လျပည့္ေန႔ ကုုသိုုလ္ယူပြဲ

ကဆုန္လျပည့္ေန႔သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာ ဖြားေတာ္မူေသာေန႔၊ ပြင့္ေတာ္မူေသာေန႔၊ ပရိနိဗၺာန္ဝင္စံေသာေန႔ စသည့္ ႀကီးက်ယ္ထူးျခားေသာ ဗုဒၶေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုေၾကာင့္ သာသနာ့ရံသီဝိဟာရ Colindale ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ကိန္းဝပ္စံပါယ္ေနေသာ မဟာေဇယ်သဳခေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးကို ဆရာေတာ္ မ်ားမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ပဌာန္းေဒသနာေတာ္မ်ား ပူေဇာ္ျခင္း သစ္သီး ၊ ပန္း ၊ေရခ်မ္း၊ဆီးမီးမ်ားျဖင့္ပူေဇာ္ရွိခိုးျခင္း ၊ ေဝေနယ် သတၲဝါမ်ားအား ေမတၲာပို႔ အမွ်ေဝျခင္းမ်ား ျဖင့္ ေကာင္းမွဳကုသိုလ္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ဗုဒၶျမတ္စြာအား ပူေဇာ္ရွိခိုးၾကမည့္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ တတ္အားသမ ွ် သစ္သီးပန္းမ်ားယူေဆာင္ၿပီး ကုသိုလ္ ရယူနိုင္ၾကပါေၾကာင္း နိဗၺာန္ကို အက်ိဳးေမွ်ာ္ၿပီး နွဳိးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

ဗုဒၶေန႔ရတုဗုဒၶေန႔ကဗ်ာကေလးကဗ်ာအသံသာ

 

View Event →
ကဆုုန္လျပည့္ ဗုုဒၶေန႔ စုုေပါင္းပူေဇာ္ပြဲ
May
7
10:00am10:00am

ကဆုုန္လျပည့္ ဗုုဒၶေန႔ စုုေပါင္းပူေဇာ္ပြဲ

အခမ္းအနား အစီအစဥ္

  • ၁၀ နာရီ - ဧည့္ပရိသတ္မ်ား စတင္ေရာက္ရွိရန္
  • ၁၁ နာရီ - သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းကပ္ရန္
  • ၁၁:၃၀ နာရီ - ဧည့္ပရိသတ္မ်ားအား ေကၽြးေမြးဧည့္ခံရန္
  • ၁:၃၀ နာရီ - အခမ္းအနား စတင္ဖြင့္လွစ္ရန္
  • ၄:၀၀ နာရီ = သံဃာ့ဒါန ဆြမ္းေလာင္းလွဴဒါန္းရန္
  • ၅ နာရီ - စုုေါပ္ငးဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းရိုုက္ၿပီး အခမ္းအနားသိမ္းရန္
View Event →